viernes, 6 de mayo de 2011

La bici en los programas electorales: ¿Se enteran, estos candidatos?

Me he mirado con lupa los programas electorales de los principales partidos de las elecciones municipales que se avecinan (Barcelona 2011), buscando propuestas que mejoren la ciudad racionalizando el uso de la bici. Pero nada ha mejorado desde hace 4 años. Seguimos oyendo los mismos mantras, tipo "voy a pintar n-mil kilómetros más de carril bici por las aceras", "voy a prrrohibir ir sin calcetines en bici", "voy a aplicar rigurosamente las ordenanzas", "llenaremos las calles de señales, semáforos y rayas para las bicis", etc. En fin, abajo dejo los contenidos concretos de esos programas. Nadie parece haber mirado qué se hizo en países que tuvieron nuestros problemas hace décadas.

Leyéndolos, casi preferiría que no hiciesen programas o que al menos luego no los cumplan (bueno, esto es probable). Sólo ICV y Ciutadans parecen ver la necesidad de pacificar las calles, peatonalizar, pensar mejor el trazado urbano o integrar el Bicing en el sistema de transporte metropolitano.

Una curiosidad: buscando en todos estos pdfs la cadena 'bici', he encontrado que todos los programas (excepto Ciutadans) contienen más veces las palabras prohibició o ambició que la palabra bicicleta, como para recordarnos la idea de hacer política que abunda en este país.

Por último, enlazo a este canal de YouTube con entrevistas a algunos candidatos sobre el Bicing.

Aqui van las frases del programa que nos podrían interesar:

ICV [pdf]:
ha arribat l'hora que [...] ens puguem desplaçar còmodament a peu i amb bicicleta, sense que sigui gairebé obligatori el vehicle privat com a mitjà de transport quotidià, amb la despesa personal i l'impacte en el medi ambient [...]
Farem campanyes de conscienciació de la mobilitat a peu i amb bicicleta, com a mitjà d'excel·lència per transitar per la ciutat (zones vianants i carrils bici).
Catalunya ha d’aconseguir arribar als estàndards d’ús de la bicicleta dels països del nord i centre d’Europa. La bici entesa com a mitjà de mobilitat alternatiu a l’anar a peu, o substitutori de la utilització del vehicle motoritzat. Aquest salt qualitatiu i quantitatiu pot venir, a més d’algunes de les mesures ja plantejades, pel fet que:
- Establirem carrils-bici segregats allà on sigui possible. Establirem bici-carrers que conformin “itineraris recomanats”.
- Potenciarem l’intercanvi i aparcament (bike&ride, entre bici i transport públic) i el lloguer públic (bike-sharing).
- Tindrem en compte en l’adquisió de nous vehicles de transport públic que tots puguin dur almenys tres bicicletes al davant. Apostarem decididament per la bicicleta elèctrica (o de pedaleig assistit).
Alliberarem determinats carrers (o carrils) del trànsit motoritzat els caps de setmana, perquè hi circulin bicicletes i vianants i per realitzar-hi possibles activitats socials.
Ampliarem el nombre de carrils bici i millorarem els ja existents per tal que tota la ciutat estigui connectada i sigui segura. 
Implantarem “Zones 30” en àrees més o menys extenses. Implantarem ginys per a la moderació de la velocitat als nuclis urbans.

Ciutadans (linkpdf): 
Estudiar un sistema para incluir el servicio de transporte público en bicicleta en la tarjeta integrada de autobús y metro.
Facilitar el intercambio de las bicicletas defectuosas en las estaciones, sin que ello comporte demoras y pudiendo comunicar directamente a la empresa cual es el problema y a qué parte de la bici afecta.
Ampliar y completar la red de carriles bici a toda la ciudad, conectando los carriles existentes entre sí, como los de la Gran Vía, entre Balmes y Paseo de Gracia y la Diagonal, entre Sicilia y Marina.
Regular la exigencia de prever zonas de aparcamiento controlado para bicicletas dentro de los aparcamientos de vehículos. Elaborar un plan para instalar una red pública de aparcamientos protegidos, especialmente junto a las estaciones de transporte y edificios colectivos.
Deben implantarse medidas para pacificar el tránsito viario, mejorando las condiciones del tráfico tanto público como privado y extendiendo la red pública mediante el incremento de las líneas y número de vehículos, las frecuencias de paso, la ampliación de los horarios y el establecimiento de tarifas reducidas y tarjetas integradas de transporte.  
Hasta aquí todo bastante bien, no? Lástima que acaben así.:
Promoveremos la identificación, mediante una matrícula específica, de las bicicletas particulares, que, mediante el pago de una pequeña cuota anual, dispondrán de un seguro de responsabilidad frente a accidentes con peatones.
Mejorar la seguridad de los usuarios y garantizar la convivencia entre el uso de la bicicleta y el tránsito peatonal, mediante el estricto cumplimiento de las ordenanzas.CiU (pdf):
[Ni una palabra sobre la bici, ni sobre la peatonalización, ni sobre pacificación de calles en 124 páginas!]

PSC (link, el segundo programa más dificil de encontrar y de consultar):
Potenciarem l’ús de les bicicletes com a transport habitual per reduir el trànsit, tot garantint-ne la coexistència amb els altres vehicles i amb els vianants, i consolidarem la xarxa de carrils bici.  Mantindrem el sistema bicing , tot garantint-ne les correctes senyalitzacions i el manteniment, millorant-ne els traçats i augmentant-ne la seguretat en cruïlles, així com la dels vianants en...
Osea, más de lo mismo.

PP:
[he sido incapaz de encontrarlo].

ERC (pdf Ciutat Vella; pdf):
Regulació del trànsit de bicicletes al districte. Senyalització d'itineraris i prohibició de trànsit de grups de ciclistes fora de les vies de circulació principals.
 Uuuuh, quina por, no?
Actualitzar els serveis del sistema tarifari integrat, com per exemple el servei de «bicing» que
ja hi ha a moltes ciutats de l’àrea metropolitana, o d’altres que hi puguin sorgir.
Afavorir l’ús de vehicles no contaminants, com ara les bicicletes, a través de la creació i la potenciació d’una xarxa de carrils bici coherent amb rutes funcionals connectades entre elles, amb aparcaments per a bicicletes i amb un lloguer públic de bicicletes.
Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana [...], amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris. 
Más de lo mismo, vamos.
Instal·lar aparcaments i millorar la senyalització per a bicicletes. Crear vies verdes o carrils-bici intermunicipals.
Incorporar bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels serveis de l’administració.
Fomentar i regular l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin preferència al vianant.
Dissenyar una xarxa de carrils bici segregats del trànsit de vehicles de motor.
Es deuen referir a fer-ne com el de Diagonal, que ja porta 10 anys segregat al mig de la vorera.

3 comentarios:

Mane dijo...

Molt interessant el post!!

Del PP he trobat això:

http://www.albertofernandez.com/2011/04/ejes-basicos-programa-electoral-pp-barcelona/

Diu:

Poner fin a la bicifòbia que generan los ciclistas incívics.

(és la única menció específica a la bici).

D'altra banda, divendres passat va tenir lloc el debat de mobilitat sostenible de la ciutat de Barcelona. Aquí teniu links al contingut:

http://biciene.blogspot.com/2011/05/debate-sobre-mobilidad-sostenible.html

http://biciene.blogspot.com/2011/05/debate-sobre-mobilidad-sostenible-mi.html

Jordi dijo...

Doncs a mi això que es prohibeixi la circulació de grups fora de certes vies em sembla de conya (entenc que es refereix als grups de 15 o 20 guiris que van passejant una mica massa feliços pel Raval i el Gòtic).

I en general crec que tothom insisteix massa en el carril bici, sense tenir en compte que 1) Els carrils bici que tenim són massa estrets, i és impossible avançar, i 2) A la majoria de carrers el millor és anar per la calçada: és més còmode per al ciclista, i això sí que pacifica el trànsit. Potser en alguns carrers de l'Eixample sí que calen carrils, o en certs carrers en pujada, però per a la resta?

Un exemple clar és el carril bici de Vilamarí: no cal carril de baixada perquè una bici sobre l'asfalt anirà la mar de tranquil·la, es trobarà menys sots pel camí i s'estalviarà un munt de revolts innecessaris i de possibles conflictes amb els vianants i els cotxes als passos de vianants.

Perdó per haver-me allargat :)

Jordi dijo...

Ei, quan dic "1) Els carrils bici que tenim són massa estrets, i és impossible avançar", vull dir que és impossible avançar altres ciclistes, i que en hores punta s'hi munten uns miniembussos que toquen una mica la pera. Si la bici continua creixent acabaran sent més un problema que una solució.